דקומנטרים Documentries

קולורינג לשיפור צילום המרואיינים בסרט דוקומנטרי, ויצירת אוירה ייחודית לכל סצינה.

Coloring Interviewees to improve the quality of the original video and giving every scene a unique look.


סרטה של ניבי גל-אריאלי צולם בפולין 2019 , באמצעות קנון (eos-m(8bit בתאורה טבעית. צילום וצבע שלי.

Camera work and Color grading by Hagai Sharir.

Demo reel from film directed by Nivi Gal-Arieli 2019 shot in Poland. Shot with 8bit EOS-M + kit lens, natural lighting.

My da vinci speed editor

Screen calibration for accuracy

My tangent controller