שירותים נוספים: סרטי מצגות לאירועים מיוחדים, ברכות מצולמות, סרטי הדרכה, וסרטי אוירה לכנס חברה

סרטי מצגות לאירועים מיוחדים - video slideshows

Elegant - אלגנטי

Dreamy Inkclouds - חלומי

אוסף תמונות סטילס שצילמו המשתתפים - בכנסStill collection photos

צילום, עריכה ופוסט - ברכות והצהרות לאירועים מיוחדים

מנכ"ל משרד החינוך מברך את באי הכנס המקוון "בקיוון הנכון" של המזכירות הפדגגוגית במשרד החינוך. צולם עם Canon 70D

The CEO of the Education Ministry of Israel congratulates the guests of the online conference held on 2020 by the Pedagogical Secreteriate

ברכת מנהלת אגף פיתוח פדגוגי במזכירות הפדגוגית

לבאי הכנס המקוון "בקיוון הנכון"

ברכת יו"ר המזכירות הפדגוגית

לבאי הכנס המקוון "בקיוון הנכון"


ברכת ראש אגף שפות

Summerschool conference greetings


סרטוני הדרכה בהפקה עם רקע וירטואלי - צילום, עריכה ופוסט פרודקשון

Virtual bakcground based instructional videos

רעיונות גדולים - פרקטיקות פדגוגיות

Pedagogical practices

שיקולי דעת ביחידת הלמידה - פרקטיקות פדגוגיות

Pedagogical practices

סרטי אוירה לכנס חברה - Company Conference Video

סרטון בהשתתפות אנשי אגף פיתוח פדגוגי במזכירות הפדגוגית לכבוד המורים בכנס "תמ"ר ותכניות ייחודיות" .